The Coral

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A Coral honlap a BRIC Group Brazil of Av. Dom Luis 1200 SLR, 1304/1305 Torre Business Ed., Patio Dom Luis Meireles, Fortaleza, Ceará, Brazília, tulajdona. Azzal, hogy ellátogat erre a honlapra, elfogadja az alábbiakban részletezett feltételeket és azok Önre nézve jogilag kötelező erejét.

SZERZŐI JOGOK ÉS VÉDJEGYEK

A honlapon található minden szöveghez, grafikához, designhoz és egyéb tartalomhoz, azok kiválasztásához és elrendezéséhez fűződő jog a BRIC Group vagy egyéb harmadik fél tulajdonát képezi. Ezen tartalmak részének vagy egészének bárminemű felhasználása vagy sokszorosítása tilos, kivéve, ha az összhangban áll az alábbi hozzájárulásokkal:

Sokszorosítási engedély korlátozott célokra („méltányos használatra”):

  1. Ön köteles feltüntetni, hogy az anyag forrása a BRIC Group tulajdonában álló The Coral honlap. Amennyiben felhasználja az anyagainkat, a forrás megjelölése mellett a The Coral honlap címét (thecoral.com.br) is fel kell tüntetnie, valamint
  2. Értesítenie kell a harmadik felet, hogy minden itt meghatározott feltétel rá is vonatkozik és rá nézve jogilag kötelező erővel bír.

Ez a sokszorosítási engedély nem engedélyezi Önnek, hogy a tartalmainkat vagy annak valamely részét bármilyen egyéb munkába, publikációba vagy honlapra illessze be, merevlemezre, elektronikus vagy egyéb formában másolja. Különös tekintettel, de a teljesség igénye nélkül ideértve az alábbiakat: a The Coral honlapok egyetlen része, beleértve többek között az ingatlanok adatait, fényképeit, virtuális utazásait és/vagy alaprajzait, sem osztható meg vagy másolható le semmilyen kereskedelmi célra. Ön nem szerkesztheti ezt a honlapot a BRIC Group kifejezett engedélye nélkül. A The Coral és a BRIC Group lógói az Interphone services Ltd. nevében és a világ más részein bejegyzett védjegyeknek számítanak. Tilos minden védjegy olyan célú sokszorosítása, amely eltér a jelen honlap megtekintésétől. Minden egyéb honlapon használt védjegy, termék- és vállalatnév vagy logó a mi tulajdonunkban vagy a jogos tulajdonosa birtokában áll. Semmilyen engedélyt nem adunk bármely védjegy, termék- vagy vállalatnév, stílus, lógó vagy cím felhasználására. Minden ilyen típusú használat a jogosult jogainak megsértésének minősül.

AZ ÖN ADATAINAK FELHASZNÁLÁSA

A The Coral honlap használatával Ön beleegyezését adja, hogy az Adatvédelmi szabályzattal összhangban összegyűjthetjük, megoszthatjuk és felhasználhatjuk az Önről gyűjtött adatokat. Ön elfogadja és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatvédelmi szabályzat Önre nézve jogilag kötelező erővel bír.

HOZZÁFÉRÉS

A BRIC Group fenntartja a jogot, hogy (kizárólagos belátása szerint) külön értesítés nélkül megtagadja az oldalhoz vagy annak valamely részéhez való hozzáférést, továbbá elutasítsa a szolgáltatások biztosítását, azoknak a felhasználóknak, akik megszegték ezen feltételek valamelyikét. 

VÁLTOZATOK

A BRIC Group a tőle elvárható észszerű gondossággal jár annak biztosítása érdekében, hogy a honlapon található adatok helyesek legyenek. Nem garantáljuk ugyanakkor ezek helyességét, és fenntartjuk a jogot, hogy értesítés nélkül bármikor megváltoztassuk a honlap tartalmát (beleértve az általunk kínált szolgáltatásokat) és a jelen feltételeket. Minden jelen feltételekkel kapcsolatos módosítást a honlapunkon teszünk közzé. Amennyiben Ön folytatja a honlap használatát a módosítást követően, beleegyezik abba, hogy az átdolgozott feltételek Önre nézve jogilag kötelező erővel bírnak. 

AZ ELLENŐRZÉSÜNKÖN KÍVÜL ÁLLÓ ESEMÉNYEK

BRIC Group shall not be liable to you for any breach of these terms and conditions of use or any failure to provide or delay in providing our services through our website because of any event or circumstance beyond our reasonable control. This includes without limitation strikes, breakdown of systems or network access, lock-outs and other industrial disputes, fire explosion or accident.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A BRIC Group „megtekintett állapotban” üzemelteti a The Coral honlapot, nem foglal állást és nem vállal felelősséget a honlapért vagy az ott található tartalmakért, beleértve minden szöveget, grafikát hirdetést, linket vagy egyéb cikket. Továbbá a BRIC Group és a honlap semmilyen egyéb közreműködője nem foglal állást és nem vállal garanciát, feltételt, kötelezettségvállalást vagy időtartamot, sem kifejezetten, sem hallgatólagosan a honlap állapotát, minőségét, teljesítményét, pontosságát, célszerűségét, hiánytalanságát vagy vírusoktól való mentességét illetően, valamint, hogy a honlapon látott vagy efféle tartalom pontos, naprakész, folyamatos és hibáktól mentes.  Bizonyos részleteket (beleértve az árat), adatokat, az ingatlanokról, házakról, épületekről, helyszínekről vagy fejlesztésekről készült képeket és művészi ábrázolásokat jóhiszeműen osztottuk meg és azokról úgy hisszük, hogy tükrözik a valóságot. Ezek ugyanakkor nem minősülnek ajánlattételnek, a kizárólagos céljuk, hogy általános felvilágosítást adjanak. Nem vállalunk garanciát és nem foglalunk állást, hiszen ezek a harmadik felek által biztosított szolgáltatások függvényei, és nem vállalunk kötelezettséget vagy felelősséget a tevékenységükért, mulasztásaikért vagy hibáikért. Amennyiben megállapodást köt egy harmadik féllel, akihez a honlapunkon, azon keresztül vagy az ajánlásunk alapján jutott el, azt kizárólag a saját kockázatára és felelősségére teszi. Jelen honlap egyetlen része sem tekinthető vagy fogadható el pénzügyi tanácsnak.  A honlapon feltüntetett árak és százalékok mindössze irányjelzői a megszerezhető nyereségnek. A tulajdonosnak és/vagy fejlesztőnek jogában áll előzetes értesítés nélkül megváltoztatnia az árakat. A honlapon feltüntetett adatok nem minősülnek tényeknek, és semmilyen módon nem garantálnak profitot a befektetőknek. A múltban elért eredmények nem garantálják a jövőbeli sikereket, a jelenlegi teljesítmény pedig pozitív vagy negatív irányban eltérhet a feltüntetett adatoktól. Egy ingatlan vásárlása fontos döntés, amely alapos megfontolást igényel. Emiatt létfontossású, hogy alaposan mérlegeljen minden szempontot és minden releváns információnak a birtokában legyen. Az egyéni körülmények igencsak eltérőek, ezért fontos, hogy az Ön helyzetének megfelelő professzionális segítséget és útmutatást kérjen. Ez fokozottan igaz az olyan területekre, mint az ingatlanvásárlás, potenciális bérleti bevételek, adózás és jelzálog.

HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA A BRIC GROUPPAL

Örömmel fogadjuk a honlapunkkal, feltételekkel és adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit. Amennyiben bármilyen észrevétele vagy megjegyzése támad, kérjük, küldjön nekünk üzenetet az info@bric-investment.com e-mail-címre vagy küldje el levelét postai úton a fenti címre.

KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

Ilyen feltételek mellett Ön tudomásul veszi, hogy kizárólag a saját felelősségére használja a honlapot és minden onnan szerzett eredményt vagy információt. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy minden szavatosságot, feltételt, kötelezettségvállalást, meghatalmazást és viszonyt, legyen akár kifejezett, akár hallgatólagos, törvényben előírt vagy más módon biztosított, a jog által lehetséges legszélesebb értelemben kizárunk.. A gondatlanságból vagy megtévesztési szándékból eredő halál és személyi sérülés esetén fennálló felelősséget kivéve, mi és a honlap minden közreműködője ezúton elhárítunk minden felelősséget a jog által lehetséges legszélesebb értelemben minden veszteségért vagy kárért, beleértve azon Ön által keletkezett, következményként fellépő vagy közvetett veszteséget vagy kárt, származzon akár szerződésen kívüli károkozásból, szerződésből vagy más módon, valamint származzon a jelen honlaphoz való hozzáférésből, annak használatából vagy működésképtelenségéből. Dacára annak, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy biztosítsuk a The Coral honlap magas színvonalát és folyamatosságát, nem vállalunk folyamatos kötelezettséget vagy felelősséget a honlap (vagy annak bármely részének) működtetésére. A fentiektől függetlenül, az alábbi feltételek egyik kizáró vagy korlátozó rendelkezésének sem célja, hogy korlátozza azokat a jogait, amelyeket Önnek, mint ügyfélnek, a helyi jogszabályok vagy törvényi rendelkezések biztosítanak. Amennyiben a feltételek bármely része érvényesítethetetlenné válik (ideértve bármely rendelkezést, amely értelmében kizárjuk a felelősségünket Ön felé), az nem érinti a feltételek egyéb részeinek érvényesíthetőségét. Jelen feltételeket és a honlap használatát kizárólag a Jersey-jog (Csatorna-szigetek, Egyesült Királyság) szabályozza, és minden ebből eredő vitát a kizárólagos joghatósággal bíró Jersey bíróságra kell benyújtani.

FOGALMAK

Az alábbi feltételekben:

  1. A „The Coral honlap” és „jelen honlap” kifejezések az internetes jelenlétünket;
  2. a „miénk”, „mi” és „minket” szavak a www.thecoral.com.br és a BRIC Group vállalatot, adott esetben annak tisztviselőit, alkalmazottait és meghatalmazott képviselőit jelölik;
  3. az „Ön” és „Öné” szavak bármely egyénre, vállalatra és cégre vonatkozhatnak, akik igénybe veszik a szolgáltatásainkat, amely – a teljesség igénye nélkül – történhet telefonon, személyes kapcsolattartás útján, postai vagy elektronikus üzeneten keresztül, vagy a thecoral.com.br honlapon (továbbiakban: Honlap) keresztül.
Scroll to Top
Kérem töltse ki az alábbi űrlapot:
* Az Ön adatai 100% -ban biztonságban vannak, és soha nem osztják meg senkivel.


LETÖLTÉS CEARÁ BROCHURE

Töltse ki az alábbi űrlapot a brosúra elolvasásához.


ÉRDEKLŐDJÖN MOST

* Az Ön adatai 100% -ban biztonságban vannak, és soha nem osztják meg senkivel.